Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ROK SZKOLNY 2016/2017

      Śledź nas na:  Nasze sukcesy:      


UCHWAŁY RADY GMINY ZABIERZÓW

w sprawie SIECI SZKÓŁ 

 


PLANY Zespołu Szkół w Rząsce na rok 2017/2018

w związku z reformą oświaty

ZOBACZ PREZENTACJĘ 

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do kontaktu ze szkołą.


 

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy serdecznie na najbliższe spotkania z wychowawcami w dniu 18 stycznia 2017 (środa).

17:00 - klasy 0-III Szkoły Podstawowej

17:30 - klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

18:00 - klasy I-III Gimnazjum

O godz. 18:30 w sali 54 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci, które uczestniczą w wymianie z Hiszpanią.

Wszyscy nauczyciele będą do Państwa dyspozycji do godziny 19:00.

 


REFORMA OŚWIATY

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej- www.men.gov.pl są projekty 2 ustaw związanych z planowaną reformą oświaty: ustawa Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe i ustawa Prawo oświatowe, z dnia 16 września 2016 r. Projekty są poddane konsultacjom społecznym. 
W związku z tym można kierować uwagi na temat projektów bezpośrednio do Ministerstwa. Po publikacji ustaw w Dzienniku Ustaw, w szkołach gminy Zabierzów odbędą się spotkania informacyjne z rodzicami, o czym z wyprzedzeniem powiadomią Państwa Dyrektorzy Szkół.
Janina Wilkosz- dyrektor GZEAS

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

 


POMAGAMY!

 


Zebrania z rodzicami

Zapraszamy serdecznie na najbliższe spotkania z wychowawcami w dniu 16 listopada 2016 (środa).

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu ze specjalistą programu, w którym uczestniczy nasza szkoła: "Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".

Zebrania – Gimnazjum

17:30 – 17:35 - przedstawiciel firmy ENGRAM (oferta centrum edukacji specjalizującego się w rozwijaniu potencjału intelektualnego przez promowanie skutecznego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik i efektywnego czytania) – mała sala gimnastyczna

17:35 – 18:15 – warsztat "E-zagrożenia" – mała sala gimnastyczna

18:15 – spotkania w wychowawcami – sale lekcyjne

Wszyscy nauczyciele Gimnazjum będą do Państwa dyspozycji do godziny 19:00.

 


31 października 2016r (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyżur pełni świetlica Szkoły Podstawowej 
w godz. 7.00 - 17.00

Obiady w tym dniu - odwołane.


PROJEKTY GIMNAZJALNE klasy drugie - tematy


Zespół Szkół w Rząsce - koordynatorem powiatowym projektu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW


45 ekspertów tabliczki mnożenia w Rząsce! - świętujemy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 


Informacja w sprawie planowanej od roku 2017 reformy oświaty

W dniu 16.09.2016 r. został opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt ustawy Prawo oświatowe, skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt jest dostępny na stronie www.men.gov.pl

Informuję, że wszelkie działania i decyzje w sprawie struktury oświaty w gminie Zabierzów, w tym konsultacje z rodzicami (spotkania w szkołach), zostaną podjęte przez Radę Gminy Zabierzów, po wejściu w życie nowych przepisów oświatowych. Obecnie opracowywane są w GZEAS prognozy demograficzne dla Gminy.

Janina Wilkosz - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie

 


15 września - ŚWIETO KREATYWNOSCI - sprawdź, jak obchodziliśmy

 


Szanowni Państwo, 

Zapraszam serdecznie na spotkania z wychowawcami w dniu 14 września 2016 (środa) na godzinę:

Gimnazjum - 18:00

Kolejne zebrania w roku szkolnym 2016/2017 planowane są w następujących terminach:
16 listopada 2016, 18 stycznia 2017, 22 marca 2017, 17 maja 2017.


STYPENDIUM SOCJALNE dla uczniów Gminy Zabierzów - SZCZEGÓŁY


1 września 2016 - uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

     


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016

9:00 - msza św. w kościele parafialnym w Rząsce
10:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - akademia; spotkania klasowe z wychowawcami

DOWOZY